Brak produktów w koszyku.

Świeca sojowa pies – Lady

Kategoria

Brak w magazynie

Nigdy nie zostawiaj zapalonej świecy bez dozoru. Świece należy palić poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Nie należy palić świec w pobliżu materiałów łatwopalnych. Osoby cierpiące na nadwrażliwość powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Nie ustawiać świecy w przeciągu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z przepisami.
Do świecy dołączona jest instrukcja jej użytkowania.

Świece zostały wyprodukowane przez Neime Candles ❤️