Brak produktów w koszyku.


Regulamin zakupów


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w aukcjach charytatywnych prowadzonych przez Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt, za pośrednictwem platformy internetowej DIOZ, działającej pod adresem elektronicznym www.dioz.pl/sklep, oznaczonym nazwą „CHARITY SHOP”
2. Platforma internetowa prowadzona jest przez Stowarzyszenie Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Artura Grottgera 7A, 58-500 Jelenia Góra, wpisanym pod numerem KRS 0000645982 w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6112770309, REGON 365824770.
3. Właścicielem platformy internetowej jest Stowarzyszenie Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 7a 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6112770309, REGON: 365824770, adres e-mail: sklep@dioz.pl.
4. Przedmiotem aukcji są przedmioty lub usługi, nieodpłatnie przekazane lub sprzedane przez inne osoby fizyczne lub prawne, a całkowity dochód uzyskany z tytuły aukcji charytatywnych jest przeznaczony na realizację celów statutowych Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt.
5. Wszystkie towary dostępne na aukcjach charytatywnych są sygnowane logotypem DIOZ.
6. Uczestnictwo w Aukcji ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
7. Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne lub prawne.
8. Aukcje mają charakter otwarty – ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej podczas aukcji.
9. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie niniejszej aukcji. W przypadku takiego stwierdzenia przez prowadzącego, ma on prawo do wyeliminowania uczestnika z dalszej licytacji.
10. Od momentu wystawienia przedmiotu na aukcję rozpoczyna się możliwość zgłaszania ofert cenowych przez zainteresowanych.
11. Kwotą, od której rozpoczynają się licytacje jest cena wywoławcza podana w opisie. Przedmioty licytowane są w górę.
12. Pierwsze i każde następne podbicie cenowe zgłoszone przez Uczestnika aukcji jest wiążące i nie może być przez niego wycofane.
13. W obowiązku Uczestnika jest dopilnowanie, aby oferty przez niego składane nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i rozumienia konsekwencji złożenia oferty zgodnie z niniejszym regulaminem.
14. Uczestnik zobowiązuje się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z Regulaminem, dokonując wpłaty wylicytowanej na konto organizatora.
15. Przesyłki wysyłane są maksymalnie od 1 do 10 dni roboczych od otrzymania wpłaty/ zaksięgowania wpłaty. O wysłaniu paczki uczestnik jest informowany oddzielnym mailem, który jest generowany automatycznie po złożeniu zamówienia. W szczególnych przypadkach Organizacja zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w terminie 14 dni roboczych od chwili zaksięgowania środków na rachunku lub w momencie skompletowania zamówionych produktów. Jednakże uczestnik będzie o tym powiadomiony drogą telefoniczną bądź mailową.
16. Uczestnik ma do wyboru następujące formy płatności: PayPal, BLIK, Przelewy24, PayU, Apple Pay, Google Pay
17. Wylicytowany Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy InPost (zgodnie z Regulaminem firmy InPost).
18. W przypadku płatności przelewem albo przy pomocy karty płatniczej, termin na dostarczenie Towaru liczony jest od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Organizacji.
19. Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 7a 58-500 Jelenia Góra.
20. Dane osobowe podane na stronie www.dioz.pl są przetwarzane w celach określonych w niniejszym regulaminie oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi przepisach o ochronie danych osobowych.
21. Podanie Danych osobowych ma charakter dobrowolny, mimo to niezbędny do realizacji przedmiotu niniejszego regulaminu.
22. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.
23. Uczestnik może otrzymywać drogą elektroniczną, w szczególności na podany przez Członka adres e-mail, materiały o charakterze marketingowym lub promocyjnym, jeżeli wyrazi na to zgodę.
24. Uczestnik może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych lub promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres poczty elektronicznej: sklep@dioz.pl.
25. Wszelkie nazwy towarów oferowanych przez Organizację, ich opisy i zdjęcia, są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być prawnie chronione lub zastrzeżone.
26. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu internetowego www.dioz.pl/sklep.
27. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
28. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu internetowego.
29. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

NOTA PRAWNA 

Zapłata dokonywana przez nabywcę, nie jest konsekwencją dostawy towarów. Z perspektywy nabywcy towaru, jej zakup jest jedynie specyficzną formą udzielenia pomocy polegającą na przekazaniu zadeklarowanej w wyniku licytacji kwoty na cele statutowe organizatora aukcji. Sam nabywany towar ma znaczenie drugorzędne, nabywany towar nie ma bowiem dla nabywcy realnej wartości ekonomicznej, a jedynie wartość sentymentalną lub symboliczną (analogicznie jak “cegiełki” w zamian za darowizny). Nabywcę prac należy zatem postrzegać jako darczyńcę, a Organizację, jako podmiot obdarowany. Cały dochód uzyskany w ramach sprzedaży na przedmiotowych aukcjach będzie przeznaczony na działalność statutową DIOZ.

Stwierdzić należy, że sprzedaż nie stanowi odpłatnej dostawy towarów, w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym działalność DIOZ polegająca na aukcyjnej sprzedaży towarów, jak i późniejsze wydatkowanie środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży tych towarów nie stanowi działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym, sprzedaż przez DIOZ w ramach zorganizowanej licytacji nie jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej i nie stanowi czynności zdefiniowanej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, DIOZ nie ma obowiązku wystawienia nabywcom faktur VAT.

– por. pismo z dnia 23 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB3-2.4012.146.2020.1.ASZ (interpretacja podatkowa)