Brak produktów w koszyku.

Zasady przedsprzedaży

Na czym polega?

 

Wszystkie towary dostępne w ramach usługi Przedsprzedaż oznaczamy odpowiednią adnotacją. Aby skorzystać z tej usługi należy dodać wybrane produkty do koszyka, wypełnić i wysłać krótki formularz zamówienia.

Zamówienie realizowane jest poprzez stacjonarny sklep DIOZ.

Termin odbioru zamówienia ustalany jest w zależności od dostępności towaru. Dokładamy wszelkich starań, aby czas dostarczenia przesyłki był możliwie jak najkrótszy. Termin dostarczenia przesyłki będzie wskazywany bezpośrednio przy zamawianym towarze.

Zasady przedsprzedaży

 

1. Uczestnikiem Przedsprzedaży może być każdy Klient, który wyrazi chęć udziału w Przedsprzedaży i dokona zakupu Towarów objętych Przedsprzedażą.

2. Przedsprzedażą objęte są Towary oznaczone na Sklepie “PRZEDSPRZEDAŻ”.

3. Przedsprzedaż danego Towaru jest każdorazowo ograniczona czasowo – czas jej trwania jest podany na Sklepie przy danym Towarze.

4. Zamówienia można składać zgodnie z §3 Regulaminu zakupów.

5. Przewidywany termin dostępności Produktów wynosi około 4 tygodni od dnia złożenia i opłacenia zamówienia. Termin ten jest zawsze widoczny na karcie produktu.

6. Termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

7. Zamówienia złożone w Przedsprzedaży zobowiązują Klientów do zapłaty za Towary w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia i następnie odbioru zamówionego Towaru.

8. W przypadku nieopłacenia zamówienia w powyższym terminie zostanie ono anulowane.

9. Wszystkie zamówienia składane w ramach Przedsprzedaży są możliwe do zrealizowania tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty klienta na rachunek Sprzedawcy.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień złożonych w ramach Przedsprzedaży w przypadku niedostępności wystarczającej ilości Towaru.

11. Klient otrzymuje zwrot za zakupiony Towar niezwłocznie po poinformowaniu go o anulacji zamówienia.

12. Z tytułu anulowania zamówienia Klientowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub rekompensaty, w tym również odsetek.

13. Zamówienia, składane w ramach Przedsprzedaży, realizowane są według kolejności ich składania.

14. Klientowi, który dokonał zakupu Towaru w ramach Przedsprzedaży, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w Regulaminie zakupów.

15. Sprzedawca nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Klienta w związku z jego udziałem w Przedsprzedaży.

16. Uczestnictwo w Przedsprzedaży jest dobrowolne.

17. Klient jest uprawniony brać udział w Przedsprzedaży (również tego samego Towaru) wielokrotnie w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie zakupów.