Brak produktów w koszyku.

REKLAMACJE

1. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient zobowiązany skontaktować się ze Sprzedawcą w ciągu 14 dni od odebrania Towaru poprzez wysłanie e-maila na adres: sklep@dioz.pl formularza wraz z opisem reklamowanego Towaru i jego niezgodności z Umową.

 

2.Sklep rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Warunkiem zgłoszenia Reklamacji jest przedstawienie Dowodu Zakupu.

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Koszty Dostawy ponosi Sklep.

5. Towar objęty promocją, bądź z wyprzedaży nie podlega zwrotowi.


ZWROTY

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 100 dni od odbioru Towaru o ile Towar nie nosi śladów użycia, poprzez wysłanie e-maila na adres: sklep@dioz.pl formularza wraz z opisem zwracanego Towaru.

2. Warunkiem odstąpienia od Umowy jest przedstawienie Dowodu Zakupu.

3. Klient zwraca Towar do Sklepu internetowego w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. Klient odsyła Towar będący przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i własną odpowiedzialność. Na adres:

Podłężyce 26, 98-200 Podłężyce
nr tel. +48 516 025 086

5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep internetowy sprawdzi stan przekazanego Towaru.

6. W terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Zwrot środków dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

7. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.